Samen met Prof. Mr. Dr. Anne-Mei The hebben we een benadering gevonden waarbij het doel is om de kloof tussen de behoefte van mensen met dementie en het huidige medisch georiënteerde aanbod te verkleinen. Door in gesprek te gaan met wethouders en beleidsmedewerkers van gemeentes en bestuurders van grote zorginstellingen onderzoeken wij de richting die bijbehorende regio’s zoeken om gehoor te geven aan de problematiek die dementie met zich meebrengt. 

 

Een frequent bezoek aan een Odensehuis biedt een gewenning aan een ziektebeeld waardoor je beter voorbereid bent op het verdere verloop van je ziekteproces. Als je dat aan ziet komen in plaats van dat het je overvalt, dan kun je daar navenant op reageren en scheelt dat heel veel stress. Bovendien heeft het onderzoek van Anne-Mei The uitgewezen dat de onvermijdelijke negatieve spiraal langzamer verloopt. Hiermee worden de kosten van een eventuele dagbesteding en de daarna volgende zeer kostbare opname uitgesteld. Een Odensehuis komt daarmee tegemoet aan niet alleen een positieve bijdrage aan kwaliteit van leven van zowel de mensen met dementie uit de regio en hun mantelzorgers, maar is tevens een veel goedkopere optie om tegemoet te komen aan de actuele zorgvraag in uw regio. Mensen met dementie blijven het liefst zo lang mogelijk bij het zorgsysteem vandaan en willen graag zo lang mogelijk thuis wonen. 

 

Ook bouwen we aan een netwerk met belanghebbenden en organisaties die nauw betrokken zijn met mensen met dementie en hun naasten, zoals casemanagers, huisartsen, praktijkondersteuners, geriaters, thuiszorg, buurtzorg etc.