Adema & Nijdam Advies heeft sinds 2008 veel ervaring (zowel privé als werk) op het gebied van dementie en mantelzorg en is grondlegger van inmiddels 6 Odensehuizen, het 7e in oprichting in Friesland en 4 Jungheimercafés landelijk. Odensehuizen zijn inloophuizen voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. Het Jungheimercafe is een bijeenkomst specifiek voor de jonge mantelzorger. Als je getroffen wordt door deze nare ziekte verandert je leven aanzienlijk. Veel daarvan zie je niet of nauwelijks aankomen. Het overvalt je, en dan is het zo moeilijk om daar een weg in te vinden. Dat kost heel veel energie. Dan kun je heel goed hulp gebruiken. Hulp van professionals, maar ook van mensen die in dezelfde situatie zitten. Die weten waar je dagelijks tegenaan loopt, die weten hoe zwaar het is, die begrijpen wat het is om 24 uur per dag alle bordjes in de lucht te houden. Maar die weten ook wat je waarschijnlijk te wachten staat, en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Bij Adema & Nijdam Advies kun je hulp vragen op momenten dat je dat heel hard kunt gebruiken. 

 

Wij bieden de volgende begeleiding voor mensen met dementie en hun mantelzorgers:

 

• Persoonlijke begeleiding in de thuissituatie

• Kleinschalige begeleiding op lokatie

• Inrichten van Odensehuizen in Friesland, Groningen en Drenthe

 

 

Adema & Nijdam Advies voor individuele begeleiding is bereikbaar via:

Niels Nijdam 06 - 29 39 15 51 of Martine Adema 06 - 24 37 80 84

Harlingerstraatweg 29

8913 AC Leeuwarden

www.adema-nijdam.nl

 

Bereikbaarheid via de volgende Odensehuizen:

 

Odensehuis Burgum 

Prins Bernhardstraat 74

9251 GM  Burgum

Geopend op dinsdag en vrijdag  van 10 - 16 uur

www.facebook.com/odensehuisburgum

 

Odensehuis Gorredijk (lokatie Wijkcentrum de Opstap) 

Loaijersstrjitte 2

8401 DV Gorredijk

Geopend op donderdag van 10 - 16 uur

www.facebook.com/odensehuisgorredijk

 

Odensehuis Bolsward

Skilwyk 27

8701 KM  Bolsward

Geopend op maandag en woensdag 10 - 16 uur

www.odensehuisbolsward.com

 

Odensehuis Sneek

Waterhoenstraat 2

8601 XT Sneek

Geopend op maandag en woensdag 10 - 16 uur

www.odensehuissneek.com